Donacija aparata za limfnu drenažu – KB Dubrava

12. 6. 2018.

Održana ja svečana primopredaja aparata za limfnu drenažu u KB Dubrava. Donaciju aparata uplatio je Grad Zagreb na inicijativu udruge P.I.N.K.life. Od srca svima hvala!

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page